OPEN DE RALLY APP »

Drive Through voorwaarden

1. In het geval van overmacht is Bcause gerechtigd de organisatie van de Drive Through door te schuiven naar een later moment (indien mogelijk). Er is sprake van overmacht als de organisatie van het evenement inspanningen van Bcause verlangt die niet van haar gevergd kunnen worden. Er is bijvoorbeeld sprake van overmacht in de volgende situaties: mobilisatie, oorlog, molest, werkstaking, beperkende- en of verbiedende overheidsmaatregelen, epidemieëen, pandemieën, natuurrampen en nationale rouwdag.

2. Door het ondertekenen van het digitale inschrijfformulier verklaart de bestuurder dat hij/zij in bezit is van een geldig rijbewijs en dat de deelnemers en de deelnemende auto voldoende verzekerd zijn.

3. Door het ondertekenen van het digitale inschrijfformulier vrijwaren de deelnemers de volledige organisatie van de Drive Through voor alle opgetreden schade aan de deelnemers, de auto en/of derden tijdens de Drive Through.

4. Door het ondertekenen van het digitale inschrijfformulier verklaren de deelnemers dat enkel en alleen de leden van het gezin/huishouden wonend op hetzelfde adres de auto betreden. 

5. Door het ondertekenen van het digitale inschrijfformulier geven de deelnemers toestemming de aangeleverde persoonsgegevens te verwerken en/of op te slaan in een database ten behoeve van de uitvoering van de Drive Through.

6. Door het ondertekenen van het digitale inschrijfformulier mag u ons product alleen gebruiken voor persoonlijke, niet commerciële doeleinden. Het is verboden het product te kopiëren, veranderen, rippen, uitlenen, verhuren, of op een andere manier aan een derde ter beschikking te stellen. 

7. Deelname kan vanaf 2 personen, voor elke extra deelnemer worden extra kosten in rekening gebracht afhankelijk van het gekozen pakket.

8. Annulering van de inschrijving is niet mogelijk na het inzenden van de digitale inschrijving en/of het voldoen van de betaling. 

9. Bcause behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

10. Door het ondertekenen van het digitale inschrijfformulier bevestigen de deelnemers het formulier volledig gelezen en begrepen te hebben en akkoord te gaan met hetgeen is opgenomen en op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden van Bcause.

Aanvullende voorwaarden Drive Through

1. De Drive Through is een tourrit waarbij deelnemers verschillende regelmatigheid trajecten volgen. De deelnemers dienen zich strict te houden aan de wettelijk geldende regels in Nederland.

2. Er zijn 2 niveaus: Makkelijk en Uitdagend. Niveau ‘Makkelijk’ voor hen die nog rookies zijn in de wereld van rallyrijden. En voor diegenen die graag worden uitgedaagd is er het niveau ‘Uitdagend’. Twee niveaus, één route. Niveau ‘Makkelijk’ wordt verreden met makkelijke route systemen: bol-pijl en foto trajecten. Niveau ‘Uitdagend’ wordt aangevuld met kaartlees trajecten, met de route systemen: pijlen kortste route, punten kortste route en ingetekende lijn.

3. Bij verlies van het routeboek of andere rally benodigdheden voorafgaand aan de dag van reservering, kan er gebruik gemaakt worden van reserves, deze liggen op de startlocatie. Indien het verlies veroorzaakt is door de deelnemers zelf, gaan hier kosten mee gepaard.

4. We verzoeken de deelnemers met klem zich tijdens de Drive Through de maatregelen van de regering en het RIVM in acht nemen.

Ga terug naar Drive Through

Volg het laatste rally nieuws!