Events Bcause Getaways Bcause
OPEN DE RALLY APP »

Algemene voorwaarden Quadrifoglio Dolomiti

 1. In het geval van overmacht is Bcause gerechtigd af te zien van het organiseren van de Quadrifoglio Dolomiti. Er is sprake van overmacht als de organisatie van het evenement inspanningen van Bcause verlangt die niet van haar gevergd kunnen worden. Er is bijvoorbeeld sprake van overmacht in de volgende situaties: mobilisatie, oorlog, molest, werkstaking, beperkende- en of verbiedende overheidsmaatregelen, natuurrampen en nationale rouwdag.
 2. Als een equipe na inschrijving de deelname aan de Quadrifoglio Dolomiti annuleert, is een equipe Bcause een percentage van het inschrijfgeld verschuldigd. Bcause hanteert de volgende percentages:
  a) tot 3 maanden voor het evenement 25%;
  b) tot 2 maanden voor het evenement 50%;
  c) tot 1 maand voor het evenement 75% en
  d) tot 2 weken voor het evenement 100%.
  Voor de deelnemers bestaat de mogelijkheid een annuleringsverzekering af te sluiten. Daartoe kan contact opgenomen worden met Bcause.
 3. Door het ondertekenen van dit inschrijfformulier verklaren de deelnemers dat zij in bezit zijn van een geldig rijbewijs en dat de deelnemers voldoende verzekerd zijn.
 4. Door het ondertekenen van dit inschrijfformulier verklaren de deelnemers dat de auto waarmee wordt deelgenomen aan deze rally technisch volledig in orde is en voorafgaand aan de Quadrifoglio Dolomiti een volledige check-up heeft gehad, alsmede voldoende verzekerd is.
 5. Door het ondertekenen van dit inschrijfformulier vrijwaren de deelnemers de volledige organisatie van de Quadrifoglio Dolomiti voor alle tijdens het evenement opgetreden schade aan de deelnemers, de auto en/of derden.
 6. Het inschrijfgeld wordt uiterlijk vóór 1 april 2018 overgemaakt op rekeningnummer IBAN NL 61 ABNA 060.82.86.850 t.n.v. Bcause B.V. in Almelo, o.v.v. Quadrifoglio Dolomiti. Bij inschrijving wordt een bedrag van € 2.500,- als aanbetaling in rekening gebracht .Uw inschrijving is definitief na aanbetaling en/of ontvangst van het inschrijfformulier. Vervolgens dient vóór 1 maart 2018 € 2.000,- te zijn bijgeschreven. Het restant bedrag van € 1.750,- wordt vóór 1 april in rekening gebracht.
 7. Door het ondertekenen van dit inschrijfformulier bevestigen de deelnemers het formulier volledig gelezen en begrepen te hebben en akkoord te gaan met hetgeen is opgenomen en op de hoogte te zijn van het reglement van de Quadrifoglio Dolomiti.

Aanvullende voorwaarden Quadrifoglio Dolomiti

 1. Aan de Quadrifoglio Rally kan worden deelgenomen in een bijzondere ‘two-seater’ vanaf 1980 (sports cars) en klassiekers van voor 1980 (classic cars), hiervoor zijn er twee verschillende klassementen. Bij twijfel over de geschiktheid van uw auto kunt u contact opnemen met de organisatie.
 2. Zowel de klassieke als de modern bijzondere bolides zullen tegen elkaar gaan strijden. Om dit rechtvaardig te laten verlopen wordt er gewerkt met een speciaal puntensysteem. Via dit systeem krijgen de ‘oudste’ auto’s de meeste bonuspunten. Dit betekent dat de oudste auto met een kleine voorsprong aan de rally begint. Ook bij de tests worden er verschillende richttijden voor klassiek en modern neergezet.
 3. Rally rijden in een klassieker is harder werken dan in een moderne auto. Daarom passen we een leeftijdscorrectie toe, ontvangen oudere auto’s meer bonuspunten, zodat we de competitie zo eerlijk mogelijk kunnen laten verlopen. Dit geldt voor zowel de ‘Basic’ klasse als voor de ‘Tour’ klasse. Auto’s uit 2018 krijgen 0 bonuspunten, elk bouwjaar ouder levert bonuspunten maal factor 2 op, eenmalig per rallydag. VB: Een auto uit 1973 krijgt 2018-1973 = 45*2= 90 bonuspunten.
 4. Er zijn 2 klassementen: Tour en Basic. Een Tour klasse voor hen die nog rookies zijn in de wereld van Grand Tour Rally’s en fanatisme maar bijzaak vinden, of deze editie juist willen benutten om het ‘spelletje’ onder de knie te krijgen. En voor de echte levensgenieters die de uitdaging van het rally rijden toch ook niet willen missen, hebben we de Basic klasse. Vergelijkbare routes, maar voor de Tourrijders in alle opzichten nèt even wat makkelijker.
 5. Door het ondertekenen van dit inschrijfformulier verklaren de deelnemers dat zij in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en dat de deelnemers voldoende verzekerd zijn.
 6. Door het ondertekenen van dit inschrijfformulier verklaren de deelnemers dat de auto waarmee wordt deelgenomen aan deze rally technisch volledig in orde is en voorafgaand aan de Quadrifoglio een volledige check-up heeft gehad, alsmede voldoende verzekerd is.
 7. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier bevestigen de deelnemers het formulier volledig gelezen en begrepen te hebben en akkoord te gaan met hetgeen is opgenomen en op de hoogte te zijn van het reglement van de Quadrifoglio.
 8. In alle gevallen waarin het reglement van Rally’s Bcause niet voorziet, beslist de organisatie.

Volg het laatste rally nieuws!