OPEN DE RALLY APP »

Algemene voorwaarden Miles of Mystery

 1. In het geval van overmacht is Bcause gerechtigd af te zien van het organiseren van de Miles of Mystery. Er is sprake van overmacht als de organisatie van het evenement inspanningen van Bcause verlangt die niet van haar gevergd kunnen worden. Er is bijvoorbeeld sprake van overmacht in de volgende situaties: mobilisatie, oorlog, molest, werkstaking, beperkende- en of verbiedende overheidsmaatregelen, natuurrampen en nationale rouwdag.
 2. Als een equipe na inschrijving de deelname aan de Miles of Mystery annuleert, is een equipe Bcause een percentage van het inschrijfgeld verschuldigd. Bcause hanteert de volgende percentages:
  a) tot 3 maanden voor het evenement 25%;
  b) tot 2 maanden voor het evenement 50%;
  c) t/m 25 augustus 75%;
  d) vanaf 26 augustus 100%.
  Voor de deelnemers bestaat de mogelijkheid een annuleringsverzekering af te sluiten. Daartoe kan contact opgenomen worden met Bcause.
 3. Door het ondertekenen van dit inschrijfformulier verklaren de deelnemers dat zij in bezit zijn van een geldig rijbewijs en dat de deelnemers voldoende verzekerd zijn.
 4. Door het ondertekenen van dit inschrijfformulier verklaren de deelnemers dat de auto waarmee wordt deelgenomen aan deze rally technisch volledig in orde is en voorafgaand aan de Miles of Mystery een volledige check-up heeft gehad, alsmede voldoende verzekerd is, waaronder de verzekering voor autotransport.
 5. Door het ondertekenen van dit inschrijfformulier vrijwaren de deelnemers de volledige organisatie van de Miles of Mystery voor alle tijdens het evenement opgetreden schade aan de deelnemers, de auto en/of derden.
 6. Het inschrijfgeld wordt uiterlijk vóór 1 juli 2018 overgemaakt op rekeningnummer IBAN NL 61 ABNA 060.82.86.850 t.n.v. Bcause B.V. in Almelo, o.v.v. Miles of Mystery. Bij inschrijving wordt een bedrag van € 2.500,- als aanbetaling in rekening gebracht. Uw inschrijving is definitief na aanbetaling en/of ontvangst van het inschrijfformulier. Vervolgens dient vóór 1 maart € 3.000,- te zijn bijgeschreven. Het restantbedrag à € 2.750,- wordt vóór 1 juli 2018 in rekening gebracht.
 7. Door het ondertekenen van dit inschrijfformulier bevestigen de deelnemers het formulier volledig gelezen en begrepen te hebben en akkoord te gaan met hetgeen is opgenomen en op de hoogte te zijn van het reglement van de Miles of Mystery.

Aanvullende voorwaarden Miles of Mystery

In 2008 werd de basis gelegd voor een inmiddels legendarisch rallyevenement: de Miles of Mystery, door velen al liefkozend de ‘Miles’ genoemd. Dit vijfdaagse rallyspektakel daagt de equipes, bestuurder plus navigator, uit om met hun (klassieke) bolide de strijd aan te gaan met en tussentijds te genieten van de elementen van de Miles.

 1. Miles of Mystery is een tourrally, waarbij de winnaar wordt bepaald door middel van diverse trajecten en behendigheidstests. De deelnemers dienen zich te houden aan de wettelijk geldende regels in de betreffende landen.
 2. Het deelnemersveld is onderverdeeld in 3 hoofdklassen. ‘Tour’, deze klasse is bedoeld voor de mensen zonder rallyervaring en deelnemers die genieten belangrijker vinden dan het competitie-element. ‘Basic’, deze klasse is zeer geschikt voor deelnemers met weinig tot geen rallyervaring. Meer bolpijl situaties, meer overbruggingstrajecten en meer genieten. ‘Experienced’, dit is de klasse voor deelnemers met rallyervaring. In deze klasse krijgen deelnemers te maken met veel uitdagende kaartleestrajecten waarbij het tijdschema minder ruim is in vergelijking met de Basic-Mystery klasse.
 3. Voor Basic en Experienced gelden twee subklassen, te weten modern en klassiek. Aan de klassieke klasse kunnen auto’s deelnemen van 1980 of ouder. De organisatie hanteert een verhouding van 30 klassieke auto’s (voor 1980) en 20 “modern bijzonder”. Uitgesloten van deelname zijn: SUV’s, MPV’s, moderne vierdeurs auto’s en ‘gewone’ auto’s waarvan de beoordeling bij de organisatie ligt.
 4. Ondanks dat sportscars tijdens de rally (behoudens de tests) weinig voordeel hebben ten opzichte van de classic cars (het is geen snelheidsrally), wordt er wel rekening mee gehouden. Omdat de Miles of Mystery primair bedoeld is als een classic car-rally hebben deelnemers met een classic car een licht voordeel. Dit betekent o.a. dat de overall winnaar van de Miles of Mystery uit de ‘Experienced-Classic Mystery’ komt.
 5. Door ondertekening van het inschrijfformulier bevestigen de deelnemers dat zij de voorwaarden volledig hebben gelezen, begrepen, akkoord gaan met het gestelde en dat zij op de hoogte zijn van de algemene voorwaarden van de organisatie (Bcause).
 6. Door het inzenden van het inschrijfformulier onderwerpen de leden van de equipe zich aan de rechtsbepalingen van het evenement en al hetgeen wat daaronder wordt begrepen.
 7. De deelnemers aan de Miles of Mystery dienen voldoende verzekerd te zijn. De bestuurder en navigator dienen beiden in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.
 8. Voor het deelnamebedrag kunt een volledig verzorgd avontuur voor twee personen verwachten: alles is voor u geregeld. U wordt naar de plaats van vertrek gevlogen, waar uw auto op u wacht. Overnachtingen op bijzondere locaties, ontbijt, lunches en diners zijn inbegrepen.
  Consumpties tijdens het aperitief en diner zijn voor de organisatie, alle overige consumpties zijn voor eigen rekening, alsmede brandstof.
 9. De deelnemende auto’s dienen circa één week voor aanvang van de rally op een nader aan te geven verzamelpunt in Nederland te worden ingeleverd.
 10. De auto’s die deelnemen aan Miles of Mystery dienen voldoende verzekerd te zijn, waaronder de verzekering voor autotransport. De auto’s dienen technisch volledig in orde te zijn en voorafgaand aan de Miles of Mystery een volledige check-up te hebben gehad.
 11. De bestuurder en navigator dienen beiden in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.
 12. De deelnemers zijn verplicht om tijdens de rally de door de organisatie aangebrachte en/of aangeleverde (sponsor)stickers op de voertuigen te laten zitten. De organisatie zal de ruimte op de portieren en een deel van de zijkant benutten, alsmede ruimte voor een sticker op de motor- en achterklep.
 13. De organisatie heeft het recht een inschrijving, zonder opgaaf van redenen, af te wijzen.

Volg het laatste rally nieuws!