OPEN DE RALLY APP »

Algemene voorwaarden DomDomDom Rally

 1. In geval van overmacht is Bcause gerechtigd af te zien van het organiseren van de DomDomDom Rally. Er is sprake van overmacht als de organisatie van het evenement inspanningen van Bcause verlangt die niet van haar gevergd kunnen worden. Er is bijvoorbeeld sprake van overmacht in de volgende situaties: mobilisatie, oorlog, molest, werkstaking, beperkende- en of verbiedende overheidsmaatregelen, natuurrampen en nationale rouwdag.
 2. Als een equipe na inschrijving de deelname aan de DomDomDom Rally annuleert, is een equipe Bcause een percentage van het inschrijfgeld verschuldigd. Bcause hanteert de volgende percentages:
  a) tot 3 maanden voor het evenement 25%;
  b) tot 2 maanden voor het evenement 50%;
  c) tot 1 maand voor het evenement 75%;
  d) tot 2 weken voor het evenement 100%.
  Voor de deelnemers bestaat de mogelijkheid een annuleringsverzekering af te sluiten. Daartoe kan contact opgenomen worden met Bcause.
 3. Door het ondertekenen van dit inschrijfformulier verklaren de deelnemers dat zij in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en dat de deelnemers voldoende verzekerd zijn.
 4. Door het ondertekenen van dit inschrijfformulier verklaren de deelnemers dat de auto waarmee wordt deelgenomen aan deze rally technisch volledig in orde is en voorafgaand aan de DomDomDom Rally een volledige check-up heeft gehad, alsmede voldoende verzekerd is.
 5. Door het ondertekenen van dit inschrijfformulier vrijwaren de deelnemers de volledige organisatie van de DomDomDom Rally voor alle tijdens het evenement opgetreden schade aan de deelnemers, de auto en/of derden.
 6. Het inschrijfgeld wordt uiterlijk vóór 22 april 2018 overgemaakt op rekeningnummer IBAN NL 61 ABNA 060.82.86.850 t.n.v. Bcause B.V. in Almelo, o.v.v. DomDomDom Rally. Bij inschrijving wordt een bedrag van € 500,- als aanbetaling in rekening gebracht. Uw inschrijving is definitief na aanbetaling van € 500,- en/of ontvangst van het inschrijfformulier. Het restantbedrag van € 1.050,- wordt vóór 22 april in rekening gebracht.
 7. Door het ondertekenen van dit inschrijfformulier bevestigen de deelnemers het formulier volledig gelezen en begrepen te hebben en akkoord te gaan met hetgeen is opgenomen en op de hoogte te zijn van het reglement van de DomDomDom Rally.

Aanvullende voorwaarden DomDomDom Rally

 1. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaren de deelnemers dat zij in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en dat de deelnemers voldoende verzekerd zijn.
 2. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaren de deelnemers dat de auto waarmee wordt deelgenomen aan deze rally technisch volledig in orde is en voorafgaand aan de DomDomDom Rally een volledige check-up heeft gehad, alsmede voldoende verzekerd is.
 3. Aan de DomDomDom Rally kan worden deelgenomen in een bijzondere ‘two-seater’ (sports cars) en klassiekers van voor 1980 (classic cars), hiervoor zijn er twee verschillende klassementen. Bij twijfel over de geschiktheid van uw auto kunt u contact opnemen met de organisatie.
 4. U kunt deelnemen aan het klassement ‘Basic’ dat voor deelnemers is bedoelt met weinig tot geen ervaring. Veelal bolpijl situaties, meer overbruggingstrajecten dus minder tijdsdruk en meer genieten. In het klassement ‘Experienced’ krijgt u te maken met veel uitdagende kaartleestrajecten waarbij het tijdschema minder ruim is in vergelijking met de onervaren klasse.
 5. Zowel de classic cars als de sportcars zullen tegen elkaar gaan strijden. Om dit rechtvaardig te laten verlopen wordt er gewerkt met een speciaal puntensysteem. Rally rijden in een klassieker is harder werken dan in een moderne auto. Daarom passen we een leeftijdscorrectie toe, ontvangen oudere auto’s meer bonuspunten, zodat we de competitie zo eerlijk mogelijk kunnen laten verlopen. Dit geldt voor zowel de ‘Experienced’ klasse als voor de ‘Basic’ klasse. Auto’s uit 2018 krijgen 0 bonuspunten, elk bouwjaar ouder levert bonuspunten maal factor 2 op, eenmalig per rallydag. VB: Een auto uit 1973 krijgt 2018-1973 = 45*2= 90 bonuspunten.
 6. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier vrijwaren de deelnemers de volledige organisatie van de DomDomDom Rally voor alle tijdens het evenement opgetreden schade aan de deelnemers, de auto en/of derden.
 7. De deelnemers zijn verplicht om tijdens de rally de door de organisatie aangebrachte en/of aangeleverde (sponsor)stickers op de voertuigen te laten zitten. De organisatie zal de ruimte op de portieren en een deel van de zijkant benutten, alsmede ruimte voor een sticker op de motor- en achterklep.
 8. De DomDomDom Rally is een ‘tourrally’, waarbij de winnaar wordt bepaald door middel van regelmatigheidstrajecten en behendigheidstests. De deelnemers dienen zich te houden aan de wettelijk geldende regels in de betreffende landen.
 9. De organisatie heeft het recht een inschrijving, zonder opgaaf van redenen, af te wijzen.
 10. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

Volg het laatste rally nieuws!