OPEN DE RALLY APP »

Algemene voorwaarden Business Tour

 • In het geval van overmacht is Bcause gerechtigd af te zien van het organiseren van de Business Tour. Er is sprake van overmacht als de organisatie van het evenement inspanningen van Bcause verlangt die niet van haar gevergd kunnen worden. Er is bijvoorbeeld sprake van overmacht in de volgende situaties: mobilisatie, oorlog, molest, werkstaking, beperkende- en of verbiedende overheidsmaatregelen, natuurrampen en nationale rouwdag.
 • Als een equipe na inschrijving de deelname aan de Business Tour annuleert, is een equipe Bcause een bedrag van het inschrijfgeld verschuldigd. Bcause hanteert de volgende bedragen:
  a)   tot 1 maand voor het evenement € 300,-;
  b)   tot 3 weken voor het evenement € 400,-;
  c)   tot 2 weken voor het evenement € 550,-;
  d)   tot 1 week voor het evenement € 700,-.
  Voor de deelnemers bestaat de mogelijkheid een annuleringsverzekering af te sluiten. Daartoe kan contact opgenomen worden met Bcause.
 • Door het ondertekenen van dit inschrijfformulier verklaren de deelnemers dat zij in bezit zijn van een geldig rijbewijs en dat de deelnemers voldoende verzekerd zijn.
 • Door het ondertekenen van dit inschrijfformulier verklaren de deelnemers dat de auto waarmee wordt deelgenomen aan deze rally technisch volledig in orde is en voorafgaand aan de Business Tour een volledige check-up heeft gehad, alsmede voldoende verzekerd is.
 • Door het ondertekenen van dit inschrijfformulier vrijwaren de deelnemers de volledige organisatie van de Business Tour voor alle tijdens het evenement opgetreden schade aan de deelnemers, de auto en/of derden.
 • Het inschrijfgeld wordt uiterlijk vóór 1 mei 2018 overgemaakt op rekeningnummer IBAN NL 61 ABNA 060.82.86.850 t.n.v. Bcause B.V. in Almelo, o.v.v. Business Tour. Uw inschrijving is definitief na betaling van het volledige bedrag en/of ontvangst van het inschrijfformulier.
 • Door het ondertekenen van dit inschrijfformulier bevestigen de deelnemers het formulier volledig gelezen en begrepen te hebben en akkoord te gaan met hetgeen is opgenomen en op de hoogte te zijn van het reglement van de Business Tour.

Aanvullende voorwaarden Business Tour

 1. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaren de deelnemers dat zij in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en dat de deelnemers voldoende verzekerd zijn.
 2. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaren de deelnemers dat de auto waarmee wordt deelgenomen aan deze rally technisch volledig in orde is en voorafgaand aan de Business Tour een volledige check-up heeft gehad, alsmede voldoende verzekerd is.
 3. Er zijn drie klassementen: Tour, Basic en Experienced.
 4. De Tour en Basic klasse kunnen de Business Tour zien als een tourrally waarbij plezier voorop staat. Bij de Experienced klasse staat het wedstrijdelement meer centraal en zijn de routesystemen moeilijker.
 5. Aan de Business Tour kan worden deelgenomen in een bijzondere ‘two-seater’ (sports cars) en klassiekers van voor 1980 (classic cars). Bij twijfel over de geschiktheid van uw auto kunt u contact opnemen met de organisatie.
 6. Rally rijden in een klassieker is harder werken dan in een moderne auto. Daarom passen we een leeftijdscorrectie toe, ontvangen oudere auto’s meer bonuspunten, zodat we de competitie zo eerlijk mogelijk kunnen laten verlopen. Dit geldt voor zowel de ‘Basic’ klasse als ook voor de ‘Experienced’ klasse. Auto’s uit 2018 krijgen 0 bonuspunten, elk bouwjaar ouder levert bonuspunten maal factor 2 op, eenmalig per rallydag. VB: Een auto uit 1973 krijgt 2018-1973 = 45*2= 90 bonuspunten.
 7. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier vrijwaren de deelnemers de volledige organisatie van de Business Tour voor alle tijdens het evenement opgetreden schade aan de deelnemers, de auto en/of derden.
 8. In geval van overmacht is Bcause gerechtigd af te zien van het organiseren van de Business Tour. Er is sprake van overmacht als de organisatie van het evenement inspanningen van Bcause verlangt die niet van haar gevergd kunnen worden. Er is bijvoorbeeld sprake van overmacht in de volgende situaties: mobilisatie, oorlog, molest, werkstaking, beperkende- en of verbiedende overheidsmaatregelen, natuurrampen en nationale rouwdag.
 9. De deelnemers zijn verplicht om tijdens de rally de door de organisatie aangebrachte en/of aangeleverde (sponsor)stickers op de voertuigen te laten zitten. De organisatie zal de ruimte op de portieren en een deel van de zijkant benutten, alsmede ruimte voor een sticker op de motor- en achterklep.
 10. De Business Tour is een ‘tourrally’, waarbij de winnaar wordt bepaald door middel van regelmatigheidstrajecten en behendigheidstests. De deelnemers dienen zich te houden aan de wettelijk geldende regels in de betreffende landen.
 11. De organisatie heeft het recht een inschrijving, zonder opgaaf van redenen, af te wijzen.
 12. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

Volg het laatste rally nieuws!