OPEN DE RALLY APP »

Algemene voorwaarden Barones de la Bolide

 1. In geval van overmacht is Bcause gerechtigd af te zien van het organiseren van de Barones de la Bolide. Er is sprake van overmacht als de organisatie van het evenement inspanningen van Bcause verlangt die niet van haar gevergd kunnen worden. Er is bijvoorbeeld sprake van overmacht in de volgende situaties: mobilisatie, oorlog, molest, werkstaking, beperkende- en of verbiedende overheidsmaatregelen, natuurrampen en nationale rouwdag.
 2. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier bevestigen de deelnemers het formulier volledig gelezen en begrepen te hebben en akkoord te gaan met hetgeen is opgenomen en op de hoogte te zijn van het reglement van de Barones de la Bolide.
 3. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier vrijwaren de deelnemers de volledige organisatie van de Barones de la Bolide voor alle tijdens het evenement opgetreden schade aan de deelnemers, de auto en/of derden.
 4. Door het inzenden van het inschrijfformulier onderwerpen de leden van de equipe zich aan de rechtsbepalingen van het evenement en al hetgeen wat daaronder wordt begrepen.
 5. Het inschrijfgeld wordt vóór 1 september 2018 overgemaakt op rekeningnummer IBAN NL 61 ABNA 060.82.86.850 t.n.v. Bcause B.V. in Almelo, o.v.v. Barones de la Bolide. Bij inschrijving wordt een bedrag van € 500,- als aanbetaling in rekening gebracht. Uw inschrijving is definitief na aanbetaling van € 500,- en/of ontvangst van het inschrijfformulier. Het restantbedrag van € 1.350,- wordt vóór 1 september in rekening gebracht.
 6. Als een equipe na inschrijving de deelname aan de Barones de la Bolide annuleert, is een equipe Bcause een percentage van het inschrijfgeld verschuldigd. Bcause hanteert de volgende percentages:
  a) tot 3 maanden voor het evenement 25% van het totale inschrijfbedrag;
  b) tot 2 maanden voor het evenement 50% van het totale inschrijfbedrag;
  c) tot 1 maand voor het evenement 75% van het totale inschrijfbedrag en
  d) tot 2 weken voor het evenement 100% van het totale inschrijfbedrag.
 7. Voor de deelnemers bestaat de mogelijkheid een annuleringsverzekering af te sluiten. Daartoe kan contact opgenomen worden met Bcause.

Aanvullende voorwaarden Barones de la Bolide

 1. Aan de Barones de la Bolide Rally kan worden deelgenomen in een bijzondere ‘two-seater’ vanaf 1980 (sports cars) en klassiekers van voor 1980 (classic cars), hiervoor zijn er twee verschillende klassementen. Bij twijfel over de geschiktheid van uw auto kunt u contact opnemen met de organisatie.
 2. U kunt deelnemen aan het klassement ‘Basic/onervaren’ dat voor deelnemers is bedoeld met weinig tot geen ervaring. Veelal bolpijl situaties, meer overbruggingstrajecten dus minder tijdsdruk en meer genieten. In het klassement ‘Experienced/ervaren’ krijgt u te maken met veel uitdagende kaartleestrajecten waarbij het tijdschema minder ruim is in vergelijking met de onervaren klasse.
 3. Zowel de klassieke als de modern bijzondere bolides zullen tegen elkaar gaan strijden. Om dit rechtvaardig te laten verlopen wordt er gewerkt met een speciaal puntensysteem. Via dit systeem krijgen de ‘oudste’ auto’s de meeste bonuspunten. Dit betekent dat de oudste auto met een kleine voorsprong aan de rally begint. Ook bij de tests worden er verschillende richttijden voor klassiek en modern neergezet.
 4. Door het ondertekenen van dit inschrijfformulier verklaren de deelnemers dat zij in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en dat de deelnemers voldoende verzekerd zijn.
 5. Door het ondertekenen van dit inschrijfformulier verklaren de deelnemers dat de auto waarmee wordt deelgenomen aan deze rally technisch volledig in orde is en voorafgaand aan de Barones de la Bolide een volledige check-up heeft gehad.
 6. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier bevestigen de deelnemers het formulier volledig gelezen en begrepen te hebben en akkoord te gaan met hetgeen is opgenomen en op de hoogte te zijn van het reglement van de Barones de la Bolide.
 7. In alle gevallen waarin het reglement van Rally’s Bcause niet voorziet, beslist de organisatie.

Volg het laatste rally nieuws!